Met deze N-Term tool kun je gemakkelijk je examencijfers bepalen op grond van de verwachte normeringsterm van het eindexamen, ook wel de N-Term genoemd. Horizontaal staan de cijfers bij verschillende N-Termen. Verticaal kun je het cijfer bepalen bij de door jou behaalde score.
Het maximaal aantal te behalen punten staat altijd op het voorblad van het tentamen genoteerd en vul je in bij "Maximaal aantal punten". Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de algoritmen van het Cito.

Cijfertabel